ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลัง - YouTube


ดูคลิป การปลูกมันสำปะหลังตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=0zKa-dwlg3Q โดยทีมงานผู้จัดการมัน WEB SITE : www.ผู้จัดการมัน.com เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังเชิงปฏิบัติ "จริง" สนใจสอบถามได้ที่ 081-9725012 ผู้จัดการมัน หรือ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ โทร.055-763330ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2

ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2


ปลูกมันระบบน้ำหยด

ปลูกมันระบบน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังไร่มันเกษตรกี ตอน 1

ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังไร่มันเกษตรกี ตอน 1


ผู้จัดการมัน - คุณสง่า พี่น้อง อ.แม่สอด จ.ตาก พิสูจน์การปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4

ผู้จัดการมัน - คุณสง่า พี่น้อง อ.แม่สอด จ.ตาก พิสูจน์การปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4


วางระบบน้ำในไร่มัน

วางระบบน้ำในไร่มัน


ผู้จัดการมัน  - คุณติ๊ก พิสูจน์ปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4

ผู้จัดการมัน - คุณติ๊ก พิสูจน์ปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี


มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ

มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ


วางระบบน้ำหยด

วางระบบน้ำหยด


เกษตรน้ำหยด

เกษตรน้ำหยด


การปลูกมันสำปะหลัง โดย FarmKaset.ORG

การปลูกมันสำปะหลัง โดย FarmKaset.ORG


"เกษตรอาสา" เผือกฤดูหนาว บ้านหมอ แก้ปัญหา ใบเหลือง ต้นโทรม จากโรค โตช้า ก้านเล็ก


หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)

หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)


แตงกวาระบบนน้ำหยด

แตงกวาระบบนน้ำหยด


มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด4.mpg

มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด4.mpg


SWI เรื่อง การปลูกมันสำปะหลัง

SWI เรื่อง การปลูกมันสำปะหลัง


มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง "เกษตร 50"


แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv

แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv


S0611 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #1ดินและน้ำ

S0611 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #1ดินและน้ำ


S0612 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #2ดินและน้ำ

S0612 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #2ดินและน้ำ


ปลูกแตงที่อิสราเอล

ปลูกแตงที่อิสราเอล


ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย


ระบบน้ำในสวน.flv

ระบบน้ำในสวน.flv


ยกร่องแปลงมันสำปะหลัง

ยกร่องแปลงมันสำปะหลัง


การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง