คนสร้างมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลัง - YouTube


ดูคลิป การปลูกมันสำปะหลังตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=0zKa-dwlg3Q โดยทีมงาน คนสร้างมัน WEB SITE : www.คนสร้างมัน.com เราคือมิตรแท้ของเกษตรกรตัวจริง เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังเชิงปฏิบัติ "จริง" สนใจสอบถามได้ที่ 081-9725012 , 088-8127772คนสร้างมัน - มันสำปะหลังพิษณุโลกตอน 2

คนสร้างมัน - มันสำปะหลังพิษณุโลกตอน 2


วางระบบน้ำในไร่มัน

วางระบบน้ำในไร่มัน


คนสร้างมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 2

คนสร้างมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 2


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน2

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน2


คนสร้างมัน - ปลูกมัน 50 ไร่ ตอน 1

คนสร้างมัน - ปลูกมัน 50 ไร่ ตอน 1


มันสำปะหลังกับระบบน้ำพิษณุโลกตอน1

มันสำปะหลังกับระบบน้ำพิษณุโลกตอน1


แตงกวาระบบนน้ำหยด

แตงกวาระบบนน้ำหยด


คนสร้างมัน - ทดลองเครื่องหว่านปุ๋ย

คนสร้างมัน - ทดลองเครื่องหว่านปุ๋ย


คนสร้างมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 1

คนสร้างมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 1


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน1

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน1


เกษตรน้ำหยด

เกษตรน้ำหยด


ยกร่องแปลงมันสำปะหลัง

ยกร่องแปลงมันสำปะหลัง


คนสร้างมัน - พัฒนาศักยภาพพันธุ์มันสำปะหลัง ตอน 2

คนสร้างมัน - พัฒนาศักยภาพพันธุ์มันสำปะหลัง ตอน 2


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน4

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน4


เทปน้ำหยดไทยธารา Drip ไร่คุณปุรเชษฐ์

เทปน้ำหยดไทยธารา Drip ไร่คุณปุรเชษฐ์


แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv

แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน3

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน3


คนสร้างมัน - ดินมีชีวิตตอน ไส้เดือนกับคนสร้างมัน 2/5

คนสร้างมัน - ดินมีชีวิตตอน ไส้เดือนกับคนสร้างมัน 2/5


มันสำปะหลังอุตรดิตถ์ ตอน 1

มันสำปะหลังอุตรดิตถ์ ตอน 1


เทคนิคในการปลูกมันฯ 50 ตันต่อไร่

เทคนิคในการปลูกมันฯ 50 ตันต่อไร่


การติดตั้งเทปน้ำหยด Irrigation-dripper.com

การติดตั้งเทปน้ำหยด Irrigation-dripper.com


หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)

หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)


ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย


ไร่ศิริจินดา VDO ตอนที่ 4

ไร่ศิริจินดา VDO ตอนที่ 4


เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก

เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก