ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 1 - YouTube


ดูคลิป การปลูกมันสำปะหลังตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=0zKa-dwlg3Q โดยทีมงานผู้จัดการมัน WEB SITE : www.ผู้จัดการมัน.com ทีมงานผู้จัดการมันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังอย่างมีระบบ "ผู้จัดการมัน" คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จอย่างแท้จริง บริหารจัดการมันสำปะหลังอย่างมี­ระบบ ทำทุกอย่างด้วยตัวเราเอง สอบถามเพิ่มเติม โทร.081-9725012 ผู้จัดการมัน หรือ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ โทร.055-763330 และเว็บไซต์ www.ผู้จัดการมัน.com การทำงานของผู้จัดการมันจะเป็นก­ารวิจัยพัฒนาปฏิบัติจริงเชิง "ประจักษ์" เรียนรู้ ศึกษา พัฒนา ลงมือทำ ต่อยอด ปฏิบัติซ้ำ ๆ "ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปลูกมันสำปะหลัง อย่างมีระบบ และยั่งยืน"การปลูกมันสำปะหลัง โดย FarmKaset.ORG

การปลูกมันสำปะหลัง โดย FarmKaset.ORG


ปลูกมันระบบน้ำหยด

ปลูกมันระบบน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - วิธีการต่อสายเทปน้ำหยด

ผู้จัดการมัน - วิธีการต่อสายเทปน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - วิธีการให้น้ำระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง ตอน 1

ผู้จัดการมัน - วิธีการให้น้ำระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง ตอน 1


ไร่ศิริจินดา VDO ตอนที่ 4

ไร่ศิริจินดา VDO ตอนที่ 4


เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก

เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก


เกษตรน้ำหยด

เกษตรน้ำหยด


รายการปราชญ์เกษตร ตอนที่3 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยระบบหยดน้ำ

รายการปราชญ์เกษตร ตอนที่3 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยระบบหยดน้ำ


วางระบบน้ำหยด

วางระบบน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - วิธีการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวระบบผู้จัดการมัน

ผู้จัดการมัน - วิธีการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวระบบผู้จัดการมัน


ผู้จัดการมัน - อบรมเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร ตอน 18 : ลงไร่มัน

ผู้จัดการมัน - อบรมเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร ตอน 18 : ลงไร่มัน


ปลูกแตงที่อิสราเอล

ปลูกแตงที่อิสราเอล


ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2

ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2


ระบบน้ำหยดบนดิน ไร่นาสวนผสม

ระบบน้ำหยดบนดิน ไร่นาสวนผสม


แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv

แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv


ระบบน้ำหยดในไร่อ้อย

ระบบน้ำหยดในไร่อ้อย


ผู้จัดการมัน : อุตรดิตถ์โมเดลปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 3(เตรียมดิน)

ผู้จัดการมัน : อุตรดิตถ์โมเดลปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 3(เตรียมดิน)


วางระบบน้ำในไร่มัน โดย ผู้จัดการมัน

วางระบบน้ำในไร่มัน โดย ผู้จัดการมัน


การติดตั้งเทปน้ำหยด Irrigation-dripper.com

การติดตั้งเทปน้ำหยด Irrigation-dripper.com


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี


มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด4.mpg

มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด4.mpg


การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง


ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังไร่มันเกษตรกี ตอน 1

ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังไร่มันเกษตรกี ตอน 1


ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย


กังหันลมสูบน้ำ

กังหันลมสูบน้ำ