ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลัง - YouTube


ดูคลิป การปลูกมันสำปะหลังตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=0zKa-dwlg3Q โดยทีมงานผู้จัดการมัน WEB SITE : www.ผู้จัดการมัน.com เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังเชิงปฏิบัติ "จริง" สนใจสอบถามได้ที่ 081-9725012 ผู้จัดการมัน หรือ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ โทร.055-763330ผู้จัดการมัน - การคุมหญ้าในไร่มัน

ผู้จัดการมัน - การคุมหญ้าในไร่มัน


ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2

ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2


แตงกวาระบบนน้ำหยด

แตงกวาระบบนน้ำหยด


ปลูกมันระบบน้ำหยด

ปลูกมันระบบน้ำหยด


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี


มันสำปะหลัง-ไม่ใช้ปุ๋ย-ได้ไร่ละ11ตัน

มันสำปะหลัง-ไม่ใช้ปุ๋ย-ได้ไร่ละ11ตัน


วางระบบน้ำหยด

วางระบบน้ำหยด


วางระบบน้ำในไร่มัน

วางระบบน้ำในไร่มัน


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน3

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน3


ยกร่องแปลงมันสำปะหลัง

ยกร่องแปลงมันสำปะหลัง


ระบบน้ำ 1-2/10

ระบบน้ำ 1-2/10


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน2

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน2


ผู้จัดการมัน - ปัญหาในไร่มันสำปะหลัง

ผู้จัดการมัน - ปัญหาในไร่มันสำปะหลัง


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน1

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน1


ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย

ระบบจัดการน้ำในไร่อ้อย


โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ

โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ


S0614 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #4 ดินและน้ำ

S0614 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #4 ดินและน้ำ


มาทำสปริงเกอร์แบบภูมิปัญญาไทย.flv

มาทำสปริงเกอร์แบบภูมิปัญญาไทย.flv


SWI เรื่อง การปลูกมันสำปะหลัง

SWI เรื่อง การปลูกมันสำปะหลัง


ระบบน้ำหยด6

ระบบน้ำหยด6


น้ำหยด มันสำปะหลัง3

น้ำหยด มันสำปะหลัง3


S0611 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #1ดินและน้ำ

S0611 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #1ดินและน้ำ


ไอเดียดีทำระบบน้ำหยดปลูกต้นไม้

ไอเดียดีทำระบบน้ำหยดปลูกต้นไม้


การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด