ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลัง - YouTube


ดูคลิป การปลูกมันสำปะหลังตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=0zKa-dwlg3Q โดยทีมงานผู้จัดการมัน WEB SITE : www.ผู้จัดการมัน.com เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังเชิงปฏิบัติ "จริง" สนใจสอบถามได้ที่ 081-9725012 ผู้จัดการมัน หรือ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ โทร.055-763330วางระบบน้ำหยด

วางระบบน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - ทดลองเครื่องหว่านปุ๋ย

ผู้จัดการมัน - ทดลองเครื่องหว่านปุ๋ย


ผู้จัดการมัน - การคุมหญ้าในไร่มัน

ผู้จัดการมัน - การคุมหญ้าในไร่มัน


ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2

ผู้จัดการมัน - ระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2


ผู้จัดการมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 2

ผู้จัดการมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 2


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน3

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน3


ผู้จัดการมัน - ปลูกมันสำปะหลังตอน 1

ผู้จัดการมัน - ปลูกมันสำปะหลังตอน 1


แตงกวาระบบนน้ำหยด

แตงกวาระบบนน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังพิษณุโลกตอน 2

ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังพิษณุโลกตอน 2


ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังทนายใหม่ ตอน 2

ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังทนายใหม่ ตอน 2


มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน1

มันสำปะหลังระบบน้ำหยด ตอน1


วางระบบน้ำในไร่มัน

วางระบบน้ำในไร่มัน


เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก

เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก


ผู้จัดการมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 1

ผู้จัดการมัน - ปรุงดิน 600 ไร่ รุ่น 2 ตอน 1


นักข่าวพลเมือง เกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

นักข่าวพลเมือง เกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา


ผู้จัดการมัน - ห้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันตอน 2

ผู้จัดการมัน - ห้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันตอน 2


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี


แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv

แนะนำอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำหยด.flv


มันสำปะหลังกับระบบน้ำพิษณุโลกตอน1

มันสำปะหลังกับระบบน้ำพิษณุโลกตอน1


มันสำปะหลังอุตรดิตถ์ ตอน 1

มันสำปะหลังอุตรดิตถ์ ตอน 1


ปลูกมันระบบน้ำหยด

ปลูกมันระบบน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - การปลูกมันสำปะหลัง

ผู้จัดการมัน - การปลูกมันสำปะหลัง


มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ

มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ


ระบบน้ำในสวน.flv

ระบบน้ำในสวน.flv


โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ

โครงการ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบให้น้ำ รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ