ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 1 - YouTube


ดูคลิป การปลูกมันสำปะหลังตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=0zKa-dwlg3Q โดยทีมงานผู้จัดการมัน WEB SITE : www.ผู้จัดการมัน.com ทีมงานผู้จัดการมันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังอย่างมีระบบ "ผู้จัดการมัน" คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จอย่างแท้จริง บริหารจัดการมันสำปะหลังอย่างมี­ระบบ ทำทุกอย่างด้วยตัวเราเอง สอบถามเพิ่มเติม โทร.081-9725012 ผู้จัดการมัน หรือ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ โทร.055-763330 และเว็บไซต์ www.ผู้จัดการมัน.com การทำงานของผู้จัดการมันจะเป็นก­ารวิจัยพัฒนาปฏิบัติจริงเชิง "ประจักษ์" เรียนรู้ ศึกษา พัฒนา ลงมือทำ ต่อยอด ปฏิบัติซ้ำ ๆ "ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปลูกมันสำปะหลัง อย่างมีระบบ และยั่งยืน"ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2

ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2


ผู้จัดการมัน - การขุดมันสำปะหลังโดยใช้พานขุด

ผู้จัดการมัน - การขุดมันสำปะหลังโดยใช้พานขุด


ผู้จัดการมัน - วิธีการให้น้ำระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง ตอน 1

ผู้จัดการมัน - วิธีการให้น้ำระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง ตอน 1


ปลูกมันระบบน้ำหยด

ปลูกมันระบบน้ำหยด


รายการปราชญ์เกษตร ตอนที่3 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยระบบหยดน้ำ

รายการปราชญ์เกษตร ตอนที่3 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยระบบหยดน้ำ


ผู้จัดการมัน - อบรมหลักสูตร

ผู้จัดการมัน - อบรมหลักสูตร "ผู้จัดการไร่มัน รุ่นที่ 2" ตอน 1 : พูดคุย


เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก

เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก


ผู้จัดการมัน - คุณสง่า พี่น้อง อ.แม่สอด จ.ตาก พิสูจน์การปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4

ผู้จัดการมัน - คุณสง่า พี่น้อง อ.แม่สอด จ.ตาก พิสูจน์การปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4


แตงกวาระบบนน้ำหยด

แตงกวาระบบนน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - อบรมผู้จัดการมันรุ่น 1 ตอน 33

ผู้จัดการมัน - อบรมผู้จัดการมันรุ่น 1 ตอน 33


ผู้จัดการมัน - วิธีการตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน

ผู้จัดการมัน - วิธีการตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน


มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง "เกษตร 50"


ผู้จัดการมัน - วิธีการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวระบบผู้จัดการมัน

ผู้จัดการมัน - วิธีการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวระบบผู้จัดการมัน


ผู้จัดการมัน  - คุณติ๊ก พิสูจน์ปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4

ผู้จัดการมัน - คุณติ๊ก พิสูจน์ปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 4


หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)

หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)


วางระบบน้ำในไร่มัน โดย ผู้จัดการมัน

วางระบบน้ำในไร่มัน โดย ผู้จัดการมัน


เกษตรน้ำหยด

เกษตรน้ำหยด


มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ

มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ


1 การปลูกอ้อย ด้วยการใช้ระบบน้ำหยด

1 การปลูกอ้อย ด้วยการใช้ระบบน้ำหยด


วางระบบน้ำหยด

วางระบบน้ำหยด


"เกษตรอาสา" เผือกฤดูหนาว บ้านหมอ แก้ปัญหา ใบเหลือง ต้นโทรม จากโรค โตช้า ก้านเล็ก


กังหันลมสูบน้ำ

กังหันลมสูบน้ำ


มันฯไจแอ้น1 ไร่ 1 ปี ผลผลิต1 รถสิบล้อ.mpg

มันฯไจแอ้น1 ไร่ 1 ปี ผลผลิต1 รถสิบล้อ.mpg


มัน อาจารย์เล็ก คอนที่2.wmv

มัน อาจารย์เล็ก คอนที่2.wmv


การติดตั้งเทปน้ำหยด Irrigation-dripper.com

การติดตั้งเทปน้ำหยด Irrigation-dripper.com