ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 1 - YouTube


ดูคลิป การปลูกมันสำปะหลังตอน 2 http://www.youtube.com/watch?v=0zKa-dwlg3Q โดยทีมงานผู้จัดการมัน WEB SITE : www.ผู้จัดการมัน.com ทีมงานผู้จัดการมันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังอย่างมีระบบ "ผู้จัดการมัน" คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จอย่างแท้จริง บริหารจัดการมันสำปะหลังอย่างมี­ระบบ ทำทุกอย่างด้วยตัวเราเอง สอบถามเพิ่มเติม โทร.081-9725012 ผู้จัดการมัน หรือ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ โทร.055-763330 และเว็บไซต์ www.ผู้จัดการมัน.com การทำงานของผู้จัดการมันจะเป็นก­ารวิจัยพัฒนาปฏิบัติจริงเชิง "ประจักษ์" เรียนรู้ ศึกษา พัฒนา ลงมือทำ ต่อยอด ปฏิบัติซ้ำ ๆ "ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปลูกมันสำปะหลัง อย่างมีระบบ และยั่งยืน"ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2

ผู้จัดการมัน - วางระบบน้ำหยดไร่มันสำปะหลังตอน 2


นักข่าวพลเมือง เกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

นักข่าวพลเมือง เกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา


รายการปราชญ์เกษตร ตอนที่3 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยระบบหยดน้ำ

รายการปราชญ์เกษตร ตอนที่3 ปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยระบบหยดน้ำ


แตงกวาระบบนน้ำหยด

แตงกวาระบบนน้ำหยด


ผู้จัดการมัน - วิธีการให้น้ำระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง ตอน 1

ผู้จัดการมัน - วิธีการให้น้ำระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง ตอน 1


"เกษตรอาสา" เผือกฤดูหนาว บ้านหมอ แก้ปัญหา ใบเหลือง ต้นโทรม จากโรค โตช้า ก้านเล็ก


วางระบบน้ำในไร่มัน โดย ผู้จัดการมัน

วางระบบน้ำในไร่มัน โดย ผู้จัดการมัน


ปลูกมันระบบน้ำหยด

ปลูกมันระบบน้ำหยด


เกษตรน้ำหยด

เกษตรน้ำหยด


เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก

เติมปุ๋ยในระบบน้ำ_อ.กมล พรหมมาก


การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง


ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังไร่มันเกษตรกี ตอน 1

ผู้จัดการมัน - มันสำปะหลังไร่มันเกษตรกี ตอน 1


ผู้จัดการมัน - วิธีการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวระบบผู้จัดการมัน

ผู้จัดการมัน - วิธีการปลูกมันสำปะหลังในนาข้าวระบบผู้จัดการมัน


มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ

มันเทศญี่ปุ่นสถานีเกษตรหลวงปางดะ


ไร่ศิริจินดา VDO ตอนที่ 4

ไร่ศิริจินดา VDO ตอนที่ 4


S0611 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #1ดินและน้ำ

S0611 ระบบน้ำเกษตรอินทรีย์ #1ดินและน้ำ


มันฯไจแอ้น1 ไร่ 1 ปี ผลผลิต1 รถสิบล้อ.mpg

มันฯไจแอ้น1 ไร่ 1 ปี ผลผลิต1 รถสิบล้อ.mpg


มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด4.mpg

มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด4.mpg


ไผ่กิมซุง

ไผ่กิมซุง


หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)

หางขุดมัน(นพรัตน์มอเตอร์)


ผู้จัดการมัน - การขุดมันสำปะหลังโดยใช้พานขุด

ผู้จัดการมัน - การขุดมันสำปะหลังโดยใช้พานขุด


มันสำปะหลัง-ไม่ใช้ปุ๋ย-ได้ไร่ละ11ตัน

มันสำปะหลัง-ไม่ใช้ปุ๋ย-ได้ไร่ละ11ตัน


ระบบsolar cellระบบน้ำหยดพื้นที่เจ็ดไร่จัด 084-9389654

ระบบsolar cellระบบน้ำหยดพื้นที่เจ็ดไร่จัด 084-9389654


ผู้จัดการมัน : อุตรดิตถ์โมเดลปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 3(เตรียมดิน)

ผู้จัดการมัน : อุตรดิตถ์โมเดลปลูกมันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน ตอน 3(เตรียมดิน)


มัน อาจารย์เล็ก คอนที่2.wmv

มัน อาจารย์เล็ก คอนที่2.wmv